نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

محقق، نویسنده، مترجم، سرویراستار فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان

چکیده

قدمت داروشناسی و تصنیف و تألیف کتاب‌های خرد و کلان در این زمینه در ایران، به پیش از اسلام، مخصوصاً به جندی‌شاپور می‌رسد که تا حدود سه قرن پس از اسلام نیز همچنان فعال بود. از پیش از اسلام و مخصوصاً در عصر اسلامی تک نگاری‌های متعدد دربارۀ داروهای مفرد (عُقّار) و مرکب (اقراباذین/ قراباذین) به قلم پزشکان و داروسازان جندی‌شاپوری و شاگردان آنها نوشته شد. این میراث به زودی، به شرحی که در کتاب‌ها و مقالات مربوط به تاریخ طب آمده است، به یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های کوشش‌های علمی پزشکان و داروشناسان نامور عصر اسلامی چون ابومنصور هروی، ابن ربن طبری، محمد‌بن زکریای رازی، ابوعلی سینا، سید اسماعیل جرجانی و بسیاری دیگر تبدیل شد و آثاری بس مهم در این فن پدید آمد که نگاهی اجمالی به آنها موضوع این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of pharmaceutical encyclopedias in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Sajadi

Researcher, author, translator, editor-in-chief of the Dictionary of Children and Adolescents

چکیده [English]

Pharmacology and compiling large and small books in this field in Iran dates back to pre-Islamic times, especially Jundishapur, which was still active until about three centuries after Islam. Prior to Islam, and especially in the Islamic era, numerous monographs on simple and compound drugs were written by doctors and pharmacists of Jundishapuri and their students. This legacy, as described in books and articles on the history of medicine, soon became one of the most prominent areas of the scientific endeavor of famous physicians and pharmacists of the Islamic era such as Abu Mansour Heravi, Ibn Rabban Tabari, Mohammad Ibn Zakaria Razi, Abu Ali Sina, and Seyyed Ismail Jorjani. As the result, important works appeared in this branch of knowledge, which are the subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmacopoeia encyclopedias
  • simple and compound drugs
  • Pharmacy and Pharmacology