نشریه مطالعات دانشنامه‌نگاری در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای (اختصاصی) به زبان فارسی با گستره سراسری در تاریخ 1396/02/18 موفق به اخذ مجوز شماره 79392 شد.

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار مقاله در نشریۀ مطالعات دانشنامه نگاری

طبق ضوابط نشریه و ابلاغیه وزارت محترم علوم مقرر شد:

1. برای ارزیابی اولیه هزینه ای دریافت نشود؛

2. برای داوری هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100هزار تومان دریافت شود. .

3. در مرحلۀ ویرایش، چاپ و نشر مقاله به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 250000هزار تومان دریافت می‌شود. درصورتی‌که تعداد واژگان مقاله از 6000 کلمه بیشتر باشد، علامه بر مبالغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان از طریق سامانۀ نشریه دریافت خواهد شد.