نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

علوم طبیعی و پایه زیربنای توسعه و پیشرفت علوم دیگری همچون پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی هستند، از این‌رو اهمیت بسیاری برای جامعۀ انسانی دارند. آنها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع بشری و کمک به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاری در علوم پایه و تحقیقات، توسعۀ فناوری و نوآوری و نیز جهت‌دهی به آن‌ها به منظور فراهم‌ساختن محصولات، خدمات، تجارت، فرایندها و الگوهای اجتماعی مناسب، سبب دست‌یابی به شرایط زندگی بهتر در جوامع بشری و نیز مسائل زیست‌محیطی می‌گردد.

علاوه بر سرمایه‌گذاری برای دست‌یابی به پیشرفت‌های بیشتر، جمع‌آوری اطلاعات از گذشته تا به امروز، دسته‌بندی و نظم بخشیدن به علوم و فناوری در جنبه‌های مختلف نیز حائز اهمیت هستند و یکی از اصلی‌ترین روش‌های دستیابی به چنین اهدافی با نگارش دانشنامه‌های مختلف در زمینۀ اطلاعات عمومی و نیز دانش تخصصی میسر می‌گردد. بشر از زمان-های بسیار دور نیاز به داشتن چنین دانشنامه‌هایی را حس می‌کرد و آنها را به عنوان منابع اصلی در هر تحقیق و پژوهشی در نظر می‌گرفت. به همین دلیل توجه به تولید دانشنامه‌های مختلف که متناسب با سرعت رشد و پیشرفت علم و فناوری باشند، اهمیت بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role and importance of compiling encyclopedias of natural sciences and modern technologies in today's world

نویسنده [English]

  • Andya Nemati

Academic staff of the Encyclopaedia Research Institute of Humanities and Cultural Studies Research Institute

چکیده [English]

Natural and basic sciences, are important because of their importance in development and progress of the human society, as well as their basic role in other sciences such as medicine, agriculture, technology and engineering. They are used to improve the quality of life of human societies and help to solve economic, social, and environmental and health problems. it is necessary to invest in basic science and research, engineering, technology development and innovation; and direct them to achieve the right products, services, business, social processes and patterns to achieve the best living conditions, superior technology, business and new industries,
In order to achieve the future progress, besides investing, it is important to classify and organize science and technology and collect them from ancient times to the present in various aspects. One of the main ways to achieve such a goal is by compiling various encyclopedias in the field of general information and specialized sciences.  Mankind has felt the need to have such encyclopedias from a long time ago and has noticed that they are the main sources of any research. So it is necessary to prioritize the production of different encyclopedias along with the development of science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural sciences
  • Basic science
  • Encyclopedias
  • Technology
  • Modern technology
  • Innovation
کتاب‌نامه
اولین همایش ملی فناوری­های نوین در حوزۀ مهندسی شیمی، علوم زیستی؛ انجمن توسعۀ علوم و فناوری­های نوین ایران، آذر 1398.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، (06/04/)1400، کد خبر: 1400040603876، منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مک­کللین، ج.، دُرن، ه.، (1946)؛ تاریخ علم و فناوری، ترجمه آذرنگ، ع.، نادری، ن. (1387)؛ چاپ دوم، تهران، سخن.
American Chemistry Council Inc. (ACC), (2016) A, Innovation.
American Chemistry Council Inc. (ACC), (2021) B, Technology.
Collins English Dictionary, (2021),Encyclopedia in British English, HarperCollins Publishers.
Dooley Cal, (2018), American Chemistry Council Inc. (ACC), Elements of the business of chemistry.
Houghton Mifflin Harcourt, (2010), Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition.
Jones, O., Mulvaney, P., (2016), Australian Academy of Science, Technology and Future. www.science.org.au.
Kumar, K.; Kumar R.; Kumar V., (March 2016), 5th International Conference on Chemical Sciences; Arya P.G. Panipet, India, Role of Chemistry in Food Processing and Preservation.
Lord, Rick, (July 2016), American Chemistry Council. Inc. (ACC), Plastics and sustainability.
Menahem, Ari Ben, (2009) A, Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, pps. A:523, B: 688, C: 1395, D: 1405, E: 5186, F: 1894, G: 4232, H: 5105.
Nnaoma I. E., Anyanwu O., Nnorom, C. M., Agbene B. R. and Osuchukwu C. O., (2019), World Journal of Pharmaceutical Research, Waste to wealth: The role of a modern chemist,Volume 8, Issue 7, 85-62.
Rohrig, B., (April 2015), Chemmatters, Smart Chemistry, 10-12, www.acs.org/chemmatters.
Websites. UMICH.edu. A Role of chemistry in society, (Mar., 2012), University of Michigan.
Valavanidis Athanasiois, (2016), Green Chemistry and New Technology Developments.
Van Nostrand’s Encyclopedia of Chemistry, (2005), John Wiley, ISBN: 9780471740032.
Encyclopedia Britannica.com (2021).
Yeo, Richard, (1991), Reading encyclopedias: Science and the organization of knowledge in british dictionaries of arts and sciences, Vol.8, No.1, pp.24-49.