نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تاریخچة فرهنگ‌نگاری در ایران بسیار کهن است و به دوهزار سال پیش و زمان تدوین واژه‌نامه‌هایی برای زبان فارسی میانه برمی‌گردد. در این مقاله پس از نگاهی به سنت طولانی و پربار فرهنگ‌نگاری زبان فارسی، وضعیت کنونی و پیشرفت‌های نوین آن توصیف می‌شود. در سه- چهار دهة اخیر فرهنگ‌نگاری در ایران، همگام با کشورهای غربی، از فعالیتی سنتی به رشته‌ای علمی و حرفه‌ای تبدیل می‌شود. این حوزه از زبان‌شناسی کاربردی با بهره‌گیری از عوامل زیر می‌کوشد شکل و محتوای فرهنگ‌ها را بهبود بخشد: ۱- آخرین دستاوردهای نظری و کاربردی زبان‌شناسی در زمینة فرهنگ‌نگاری؛ ۲- روش‌های رایانه‌ای و فنّاوری اطلاعات؛ ۳- رویکرد پیکره‌بنیاد به فرهنگ‌نگاری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modern Persian lexicography with a look at its historical background

نویسنده [English]

  • S.Mostafa Assi

Associate Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The history of lexicography in Iran is very old and dates back to two thousand years ago at the time of compiling dictionaries for Middle Persian. In this article, after looking at the long and fruitful tradition of Persian lexicography, its current situation and new developments are described. In the last three or four decades, lexicography in Iran, along with Western countries, has changed from a traditional activity to a scientific and professional field. This area of applied linguistics tries to improve the form and content of dictionaries by using the following factors: (1) The latest theoretical and practical achievements of linguistics in the field of lexicography, (2) Computational and information technology methods, and (3) corpus-based approach to lexicography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dictionary
  • lexicography in Iran
  • Persian language
  • corpus linguistics