نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دائرة‌المعارف فارسی غلامحسین مصاحب را می‌توان سرآغاز دانشنامه‌نویسی در ایران تلقّی کرد؛ این اثر از حیث محتوا و صورت می‌تواند الگوی مناسبی برای دانشنامه‌نگاران باشد. در این نوشتار، برای پیگیری شیوه‌های پسندیدة غلامحسین مصاحب در دائرةالمعارف‌نویسی گام‌های پیموده شدة او در مراحل زیر بررسی شد:
1. دیدار با سرپرستان دائرة‌المعارف‌های جهان؛ 2. مدخل گزینی؛ 3. تدوین شیوه‌نامه؛ 4. تهیة کتابخانه برای دائرة‌المعارف؛ 5. انتخاب همکاران(نویسندگان و ویراستاران)؛
6. سبک نگارش. در این بخش‌ها رأی و نظر خودِ مصاحب، همکاران و متخصصان مرجع‌شناسی دربارة فعالیت‌ و اثر او تحلیل و کوشیده شده شیوه‌های مطلوب او در منظر اهل نظر قرار گیرد تا دانشنامه‌نویسان و مرجع‌شناسان از آنها بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mosaheb Encyclopedia compilation process

نویسنده [English]

  • Asghar Esmaeili

Assistant Professor. Institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

Persian encyclopedia of Gholam Hossein Mosaheb can be considered the beginning of encyclopedia compiling in Iran; it can be a good model for encyclopedists in terms of content and form. In this article, in order to follow the eligible methods of Gholam Hossein Masaheb in the encyclopedia compiling, his steps were scrutinized as following: (1) Meeting with the supervisors of the prominent encyclopedias of the world, (2) Entry selection, (3) Codification of the method, (4) Providing a library for the encyclopedia, (5) Selection of collaborators (authors and editors), and (6) Writing style. In these sections, the opinions of Mosaheb, his colleagues, and the reference experts about his activity and work have been analyzed and an attempt has been made to examine his preferred methods in the view of scholars so that encyclopedists and reference experts can use them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian encyclopedia
  • Gholam Hossein Masaheb
  • encyclopedia method
  • Processes