نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

 نویسنده، مترجم و ویراستار، پژوهشگر حوزة کتاب و نشر، عضو شورای علمی دانشنامة ایران، عضو هیئت علمی دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی

چکیده

< p>تدوین و انتشار دانشنامة ملی، که بتواند اساسی‌ترین وجوه فرهنگی، تمدّنی، تاریخی و هویتی کشوری را به‌طور مستند و مستدل نشان دهد، از الزامات و اولویت‌های سیاست ملّی و فرهنگی هر کشوری است. دانشنامه‌ها و همة منابع مرجع بنیادی، به‌ منزلة نشانه‌های گویایی از حیات و تکاپوی فکری، فرهنگی، علمی و زمینه‌ها و فعالیت‌های دیگر است. کسانی که دانشنامه‌ها و سایر گونه‌های منابع بنیادی، را با پرچم و سرود ملی همتراز دانسته‌اند، نه غلو کرده‌اند و نه به راه مبالغه رفته‌اند. اینکه کشور ما تاکنون نتوانسته است دانشنامه‌ای ملی تدوین و منتشر کند- آن هم در حالی که توان لازم برای این وظیفة مهم را داشته است- از جملة قصور و تقصیرهایی است که جبران هرچه زودتر آن به سود فرهنگ ملی ماست. در حال حاضر نیروی لازم با بینش، نگرش، تخصص، توان علمی- فنی و آینده‌نگری لازم برای تدوین و انتشار دانشنامه‌ای که همة ابعاد فرهنگی- تمدنی کشور ما را به نحو شایسته نشان دهد و در عین مبرا بودن، از هرگونه تعصب ملی- قومی، بر پایة موازین بین‌المللی دانشنامه‌نگاری و ضوابط مراعات‌شده در دانشنامه‌های بین‌المللی استوار باشد، موجود است؛ فقط اراده‌ای ملی لازم است که این هدف بزرگ را به تحقق برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The necessity of compiling a national encyclopedia: obstacles and perspectives

نویسنده [English]

  • Abdolhossein Azarang

Author, translator, and editor, a researcher in the field of books and publishing, member of the Scientific Council of the Encyclopedia of Iran, member of the faculty of the Great Islamic Encyclopedia

چکیده [English]

< p >The compilation and publication of a national encyclopedia, which can document the most basic cultural, civilizational, historical, and identity aspects of a country, is one of the requirements and priorities of the national and cultural policy of any country. Encyclopedias and all basic reference sources are indicative signs of life and intellectual, cultural, scientific, and other fields and activities. Those who have equated encyclopedias and other types of reference sources with the national flag and anthem have neither exaggerated nor overvalued. The fact that our country has not compiled and published a national encyclopedia so far-while it has had the necessary capacity for this important task-is one of the shortcomings that can be compensated as soon as possible in the interest of our national culture. At present, there exists the necessary task-force with insight, vision, expertise, scientific-technical ability, and foresight necessary to compile and publish a national encyclopedia that properly shows all of the cultural-civilizational aspects of our country, one that is at the same time free from any national and ethnic prejudice and is based on international encyclopedic standards and criteria observed in international encyclopedias; Only a national will is needed to achieve this great goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Encyclopedia
  • National Identity
  • Persian encyclopedias
  • Encyclopedia in the Qajar era
  • Encyclopedia perspective